English Nederlands FrançaisVraag & antwoord  

1. Welke vaderschapstesten (paterniteitstesten) biedt GENDIA aan?
 

GENDIA biedt 2 types van vaderschapstesten aan:

  • De persoonlijke vaderschapstest is een test die toelaat om de stalen thuis af te nemen met de thuiskit. Deze test is geschikt wanneer men de test niet voor rechtsdoeleinden wil gebruiken.
  • De rechtsgeldige vaderschapstest kan gebruikt worden in de rechtzaal bv bij echtscheidingen. Voor een rechtsgeldige vaderschapstest is identificatie nodig van de personen van wie stalen voor een vaderschapstest worden afgenomen; hierbij wordt een fotocopie gemaakt van de identiteitskaart. De identificatie kan gebeuren door de arts die de stalen afneemt. De thuiskit kan hierbij gebruikt worden maar de test kan niet thuis worden uitgevoerd.

Er is geen verschil tussen de persoonlijke en de legale paterniteits test in de methode die gebruikt wordt, en de betrouwbaarheid is in beide gevallen erg hoog. Het enige verschil ligt in de identificatie van de personen bij de legale test.


2. Hoe gaat een vaderschapstest in zijn werk?
 
Genetische testen zoals vaderschapstesten identificeren het uniek genetische profiel van een individu. Het genetisch profiel is gedeeltelijk overgeërfd van de vader en gedeeltelijk van de moeder. Door vergelijking van het genetische profiel van het kind met dat van de mogelijke vader, kan een vaderschapstest uitmaken of de mogelijke vader ook de echte biologische vader van het kind is.

3. Waar kan een vaderschapstest voor gebruikt worden?
 

Vaderschapstesten onderzoeken de biologische relatie tussen een man en een kind.
Deze testen kunnen gebruikt worden om paterniteit na te gaan, in het geval van:

  • een man die wil bewijzen dat hij de biologische vader van zijn kind is
  • een vrouw die een kindertoelage wil van een man die ontkent de vader van het kind te zijn
  • een man die gemoedsrust wil rond het vaderschap over een kind

4. Hoe vraag ik een vaderschapstest aan?
 
Wanneer u een persoonlijke paterniteits test wil, kan U bij GENDIA een thuiskit aanvragen.
Naast de thuiskit accepteert GENDIA ook bloed voor persoonlijke paterniteitstesten.
Wanneer U een rechtsgeldige test wenst, kan U GENDIA contacteren voor instructies.
Wanneer u stalen opstuurt naar GENDIA, voeg dan steeds het ingevulde aanvraagformulier bij de stalen. Dit formulier is bijgevoegd bij de thuiskit, maar kan U ook afdrukken van de web site.

5. Welke personen zijn noodzakelijk voor een vaderschapstest?
 
De vaderschapstest wordt uitgevoerd met stalen van de mogelijke vader, het kind en eventueel de moeder.

6. Welk staal is nodig voor een vaderschapstest?
 
GENDIA accepteert zowel speekselstalen, afgenomen met de thuiskit, als bloedstalen. Er is geen verschil in betrouwbaarheid tussen beide.

Speeksel
: GENDIA stuurt u een thuiskit om speekselstalen af te nemen wanneer U ons het ingevulde aanvraagformulier voor de thuiskit toestuurt per email, fax of post. U kan de thuiskit eveneens online bestellen.
Deze thuiskit kan enkel gebruikt worden voor de persoonlijke vaderschapstest en niet voor de rechtsgeldige test.

Bloed: GENDIA heeft minimaal 5 ml EDTA- of heparine-bloed per persoon nodig. De afname moet gebeuren door een arts of verpleegster. Het bloed mag nooit bevriezen.

Het aanvraagformulier moet steeds ingevuld en ondertekend bij de stalen gevoegd worden.


7. Hoe betrouwbaar is de test?
 
GENDIA’s test is uitermate betrouwbaar omdat 16 verschillende genetische merkers gebruikt worden om het genetische profiel te maken.
Onze test is 100 keer meer accuraat dan noodzakelijk in de rechtszaal, en garandeert een waarschijnlijkheid die hoger is dan 99.99%.

Het GENDIA laboratorium werd geaccrediteerd met de allerhoogste Europese kwaliteitsnorm ISO 17025 voor zijn paterniteitstesten.


8. Welke identiteitstesten biedt GENDIA aan?
 

Behalve vaderschapstesten biedt GENDIA ook volgende testen aan:

  • Materniteitstest
  • Tweelingtest
  • Familierelatietest
  • Identiteitsprofiel
  • DNA Isolatie

Meer informatie rond deze testen is beschikbaar in de sectie:
Welke testen zijn beschikbaar?


9. Hoe lang duurt het vooraleer de resultaten van de test bekend zijn?
 
De resultaten worden door GENDIA opgestuurd ongeveer 3 weken na ontvangst van de stalen.

10. Wie ontvangt het resultaat van de test?
 

Alleen de persoon die U opgeeft op het aanvraagformulier ontvangt het resultaat van de test.
Het resultaat wordt besproken in een schriftelijk verslag.


11. Wat is de kostprijs van de testen?
 
De kostprijzen van de verschillende testen kan U vinden in de sectie Kostprijzen.
 

 

Gendia Disclaimer
Home | Algemene informatie | Instructies | Vraag & antwoord | Vragen | Contact | Links | Inhoudstabel