English Nederlands FrançaisLinks  

GENDIA
(http://www.gendia.net)
Een Engelstalige website met zeer uitgebreide informatie voor artsen en wetenschappers betreffende een internationaal netwerk van genetische laboratoria (met hoofdzetel in Belgie) die zeer vele genetische testen - waaronder vaderschapstesten - aanbieden.

AML bvba
(http://www.aml-lab.be)
Website van AML-Riatol, een Belgisch medisch laboratorium met informatie over alle testen die AML aanbiedt.

ERFELIJKEZIEKTEN.BE
(http://www.erfelijkeziekten.be)
Een Belgische website met uitgebreide informatie over erfelijkheid en erfelijke ziekten, genetische counseling, zwangerschap en prenatale diagnostiek.

ERFELIJK - WAT IS DAT?
(http://www.nav-vkgn.nl/brochure/erfelijk1.html)
Een Nederlandse website met uitgebreide informatie over erfelijkheid en erfelijke ziekten, genetische counseling en prenatale diagnostiek.

ERFELIJKHEID.NL
(http://www.erfelijkheid.nl)
Een Nederlandse website met uitgebreide informatie over erfelijkheid en erfelijke ziekten, genetische counseling, zwangerschap en prenatale diagnostiek.

MEDLINE PLUS
(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/geneticdisorders.html)
Een Engelstalige website van de Amerikaanse National Library of Medicine met zeer uitgebreide informatie betreffende erfelijke ziekten, genetische testen, prenatale diagnostiek, genetica in het algemeen, terminologie in de genetica geillustreerd met vele tekeningen, informatie over patienten groeperingen en research in de genetica. Vele links naar andere genetische sites.

GENETICS EDUCATION CENTER
(http://www.kumc.edu/gec)
Een Engelstalige website van de Universiteit van Kansas met zeer uitgebreide informatie betreffende genetica, terminologie in de genetica geillustreerd met vele tekeningen, erfelijke ziekten, genetische testen, patienten groeperingen, het "Human Genome Project", genetica in de kunst, boeken en brochures en research in de genetica. Vele links naar andere genetische sites.

TALKING GLOSSERY OF GENETIC TERMS
(http://www.genome.gov/glossery.cfm)
Een Engelstalige website met uitleg over de terminologie gebruikt in de genetica met vele illustraties.


 

Gendia Disclaimer
Home | Algemene informatie | Instructies | Vraag & antwoord | Vragen | Contact | Links | Inhoudstabel